Gyvenamojo korpuso registratūra: +37031965525
registratura@tulpe.lt, B.Sruogos g.4a, Birštonas, ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

Gydykla +370 319 65532, +370 319 61336
vgydykla@tulpe.lt, Birutės g.35, Birštonas ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

Viešieji pirkimai

Viešoji įstaiga ,,Tulpės" sanatorija viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius  2017 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. 1S-97, patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

VšĮ ,,Tulpės" sanatorijos sudarytos sutartys su prekių ar paslaugų tiekėjais skelbiamos portale: 
www.cvpp.lt 

  VšĮ ,,Tulpės" sanatorijos direktoriaus 2017-07-04 įsakymas Nr. V-53 ,,Dėl viešųjų pirkimų taisyklių"
  Suvestinė informacija apie 2017 m. III ket. atliktus mažos vertės viešuosius pirkimus
  Suvestinė informacija apie 2017 m. IV ket. atliktus mažos vertės viešuosius pirkimus
  VšĮ ,,Tulpės" sanatorijos viešųjų pirkimų metinė (Atn-3) ataskaita už 2017 m.
  2018 m. mažos vertės viešųjų pirkimų planas.
  2018 m. mažos vertės viešųjų pirkimų plano papildymas.
  Suvestinė informacija apie 2018 m. I ket. atliktus mažos vertės pirkimus

 

Informacija atnaujinta 2018-04-13.