Gyvenamojo korpuso registratūra: +37031965525
registratura@tulpe.lt, B.Sruogos g.4a, Birštonas, ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

Gydykla +370 319 65532, +370 319 61336
vgydykla@tulpe.lt, Birutės g.35, Birštonas ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ
Sveikatos apsaugos ministerija (ministerija), siekdama užtikrinti kuo skaidresnę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, informuoja, kad bet kokie neoficialūs mokėjimai gaunant/teikiant sveikatos priežiūros ir kitas su ja susijusias paslaugas yra laikomi baudžiamaisiais nusižengimais ar nusikaltimais. Ministerijoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas Korupcijos prevencijos skyrius.
Ministerija ragina pranešti, jei tik turite duomenų ar pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir kreiptis į ministeriją:
1) raštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius);
2) nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004;
3) Korupcijos prevencijos skyriaus telefonu (8 5) 266 14 95, 205 3372, 260 4708;
3) elektroniniu paštu korupcija@sam.lt
Kreipiantis raštu prašome nurodyti:
1) vardą, pavardę;
2) gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
3) sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingus faktus;
5) ant voko būtina nurodyti – asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami ministerijoje, adresu Vilniaus g. 33, Vilnius, 413 kabinetas (už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų tel. (8 5) 266 14 95, 205 3372, 260 4708).
Ministerija užtikrina asmenų, pateikusių informaciją, asmens duomenų konfidencialumą.
Ministerijoje taip pat nagrinėjami anonimiškai pateikti pranešimai.
Ministerija, gavusi duomenų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, turimą informaciją pateikia Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT). Taip pat kreipiasi į ministerijai pavaldžias įstaigas ir (ar) kitų sveikatos sistemos įstaigų steigėjus dėl patikrinimo organizavimo.

 

STT apie korupciją galima pranešti:
1) raštu;
2) palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,
3) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis),
4) elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, https://www.stt.lt/lt/
5) faksu (8 5) 266 3307.                                   
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis

,,TULPĖS“ SANATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

,,TULPĖS“ SANATORIJOS KORUPCIJOS PLANAS