Gyvenamojo korpuso registratūra: +37031965525
registratura@tulpe.lt, B.Sruogos g.4a, Birštonas, ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

Gydykla +370 319 65532, +370 319 61336
vgydykla@tulpe.lt, Birutės g.35, Birštonas ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

,,Tulpės“ sanatorijai suteiktas ,,Skaidrios Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas“

Birštono savivaldybės Merės potvarkiu sudaryta komisija atliko nemažą darbą ,,Tulpės“ sanatorijoje vertindama teikiamų paslaugų kokybę ir veiklos efektyvumo rodiklius, taip pat bendro pacientų pasitenkinimo sveikatos paslaugomis lygį. Pacientams buvo užduodami klausimai, vertinami jų atsakymai korupcijos prevencijos fone, tai pat vertintina ar tinkamai organizuota korupcijos pasireiškimo tikimybė, vadovybės vaidmuo kuriant antikorupcinę aplinką įstaigoje. 

,,Tulpėje“ ypatinga reikšmė skirta – aiškiai deklaruotai vadovo pozicijai ir atsakomybei dėl netoleruotinų neoficialių mokėjimų, taip pat atsakingai parengti ir nuolat atnaujinami darbuotojų elgesio kodeksai. 

2019 m lapkričio 22 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdyje  Birštono VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijai suteiktas ,,Skaidrios Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas“. Pasidžiaugėme savo kolektyve ir didžiuodamiesi pagarsinome žinią pacientams.