Gyvenamojo korpuso registratūra: +37031965525
registratura@tulpe.lt, B.Sruogos g.4a, Birštonas, ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

Gydykla +370 319 65532, +370 319 61336
vgydykla@tulpe.lt, Birutės g.35, Birštonas ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

Viešieji pirkimai

Viešoji įstaiga ,,Tulpės“ sanatorija viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius  2017 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. 1S-97, patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos sudarytos sutartys su prekių ar paslaugų tiekėjais skelbiamos portale: 
www.cvpp.lt 

  VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos direktoriaus 2017-07-04 įsakymas Nr. V-53 ,,Dėl viešųjų pirkimų taisyklių“
  VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos viešųjų pirkimų metinė ataskaita (Atn-3) už 2018 m.
  VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos 2019 m. viešųjų pirkimų planas
  2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų plano papildymas 01
  2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų plano papildymas 02
  2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų plano papildymas 03
  2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų plano papildymas 04
  2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų plano papildymas 05
  2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų plano papildymas 06
  Suvestinė informacija apie 2019 m. 01-02 mėn. atliktus mažos vertės pirkimus
  Suvestinė informacija apie 2019 m. 03-04 mėn. atliktus mažos vertės pirkimus
  Suvestinė informacija apie 2019 m. 05-06 mėn. atliktus mažos vertės pirkimus 
  Suvestinė informacija apie 2019 m. 07-08 mėn. atliktus mažos vertės pirkimus
  Suvestinė informacija apie 2019 m. 09-10 mėn. atliktus mažos vertės pirkimus
  Suvestinė informacija apie 2019 m. 11-12 mėn. atliktus mažos vertės pirkimus

Informacija atnaujinta 2020-01-14.