Gyvenamojo korpuso registratūra: +37031965525
registratura@tulpe.lt, B.Sruogos g.4a, Birštonas, ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

Gydykla +370 319 65532, +370 319 61336
vgydykla@tulpe.lt, Birutės g.35, Birštonas ŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

Viešieji pirkimai

Viešoji įstaiga ,,Tulpės“ sanatorija viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius  2017 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. 1S-97, patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos sudarytos sutartys su prekių ar paslaugų tiekėjais skelbiamos portale: 
www.cvpp.lt 

  VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos direktoriaus 2017-07-04 įsakymas Nr. V-53 ,,Dėl viešųjų pirkimų taisyklių“
  https://pirkimai365.lt/pirkejas/tulpes-sanatorija,-vsi/271924
  Suvestinė informacija apie 2020 m. I ket. atliktus mažos vertės pirkimus
  Suvestinė informacija apie 2020 m. II ket. atliktus mažos vertės pirkimus
  Suvestinė informacija apie 2020 m. III ket. atliktus mažos vertės pirkimus
  Suvestinė informacija apie 2020 m. IV ket. atliktus mažos vertės pirkimus
  VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos viešųjų pirkimų metinė ataskaita (Atn-3) už 2020 m.
 

VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos viešųjų pirkimų vertinimo rodikliai.

Rodikliai pateikti vadovaujantis LR SAM 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1651.

  VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planas 2021 metams.
  VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos 2021 m. viešųjų pirkimų plano papildymas (01)
  VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos 2021 m. viešųjų pirkimų plano papildymas (02)
  Suvestinė informacija apie 2021 m. I ket. atliktus mažos vertės pirkimus.
  Suvestinė informacija apie 2021 m. II ket. atliktus mažos vertės pirkimus.

Informacija atnaujinta 2021-07-02.